Transport kolejowy

img-transport-kolejowy.jpg

Wiele setek lat temu Jedwabny Szlak był główną drogą handlową łączącą Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. O transportach odbywających się wzdłuż tego niezwykłego traktu powstawało wiele legend i mitów. Odkrycie drogi morskiej do Chin pod koniec XVII wieku spowodowało spadek znaczenia Jedwabnego Szlaku na rzecz żeglugi.

Dopiero w 2013 roku, na mocy nowej umowy handlowej między Państwem Środka z Unią Europejską, doszło do reaktywacji tego wyjątkowego korytarza handlowego i otwarcia nowych połączeń kolejowych, oferujących wyłącznie transport towarowy. Od tego czasu transport kolejowy z Chin przeżywa wyjątkowo dynamiczny rozkwit i stał się najszybciej rozwijającym się produktem spośród całej palety usług spedycyjnych.

Transport kolejowy jest „złotym środkiem” pomiędzy transportem morskim a lotniczym. Jego przewagą nad wysyłką drogą morską jest zdecydowanie krótszy czas tranzytu. Trasa z Chin do Małaszewicz to 13 dni od daty wyjazdu. Kolejny dzień zajmuje dotarcie na terminal zlokalizowany w Warszawie. Stanowi to raptem 1/3 czasu tranzytu w porównaniu z tradycyjną drogą morską. Nie bez znaczenia jest też kwestia ekologii – kolej cechują lepsze wskaźniki zanieczyszczeń środowiska. Przewagą transportu kolejowego nad lotniczym jest również zdecydowanie niższa cena. Decydując się na wysyłkę ładunku LCL koleją, koszty transportu w porównaniu do transportu lotniczego redukowane są o około 30%.

Powyższe zalety, w połączeniu z dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą kolejową i taborem, pozwalają przypuszczać, iż transport szynowy będzie nabierał na znaczeniu i niedługo stanie się głównym sposobem przemieszczania ładunków po kontynencie euroazjatyckim.